לחתוך

       עד

          שיכאב.

 

לכאוב

      עד

         שייחתך.