לפעמים

היו נשיקות של שמיים

נחבאות

בין הדפים

ונותנות תקוה

לחמור

שאני

להמשיך לחפש

ולהעמיד פנים

שאני מתפללת.