אור וטוב

"תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר"

אמת

נקודה למחשבה על מגילת אסתר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה