אור וטוב

"תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר"

חוק פסי הרכבת

מי שלא מביט מפסיד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה