אור וטוב

"תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר"

אחר

אמת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה