יהי רצון

והארץ תרעד

וגדות הבור, החור הריק

יתאחו

ויולחמו

.ביד שמימית

ונביעת מים תפרוץ

מצלקת ההלחמה

.כְּלַבָּה