יהי רצון

ויירו בי יורה

ויתחדשו ימי ונהרותי

?האהיה לרצון