אכן כך סתם ההיסטוריה נכתבת,

כאילו סיפור שהיה.

אמש בערב בסתם של עצרת-

לא יצחק, יצחק כי נורא/ה.

יש ששנאוהו ויש אהבוהו,

ויש מחוסר ברירה-

אך איש מעולם לא תאר בנפשו:

לבצע כזו נבלה.

אכן כך סתם ההיסטוריה נכתבת,

כאילו סיפור שהיה: והיה!

אך ההיסטוריה אותנו תשפוט,

על אמש ומה שקרה.

                                           קרה: 4.11.95

                                   נכתב: 25.11.95