אהבה פרידלנד

בת 18 אחות של עלי באר...

אתה שומע

תיאור דמות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה