אהבה פרידלנד

בת 18 אחות של עלי באר...

תיאור דמות

כהלל - שם זמני

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה