ברק יהונתן

בחור שקט וביישן.

בגרות באנגלית

רציתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה