ברק יהונתן

בחור שקט וביישן.

אוניה

זיכרון עמום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה