ברק יהונתן

בחור שקט וביישן.

על החוץ ועל הפנים

מהי רעות?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה