ברק יהונתן

בחור שקט וביישן.

שדה קרב

הר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה