עצב מצומק

ורכות דומעת שקועה

בחורים אפלים

                  חודרים.

 

דמות חסרת מקום

מתדלדלת ומתנדנדת

כמעט והיתה נופלת

אילולא היתה הילתה נשענת

על הסטנדר

היציב והמחוספס

הקשיח והמנותק.