ילדות קסומה.

ניצוצות קטנים מבקשים ביטוי.

תום ריקודי חושך

וזיקי התגלות.

 

תהליך אפל

הפך מיטה מלאת בובות

למיתה מלאת חלומות.

 

ועתה, עולם הבא נגלה ומתחדש.

היד מגיבה ורושמת

הלב מתנקה

מוכן לקבל אור

מבשיל.