נוושיי ------

סתם אחת שבא לה לכתוב ורוצה שיגיבו

בובות על חוטים

תן לי לחיות את החיים בעצמי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה