נוושיי ------

סתם אחת שבא לה לכתוב ורוצה שיגיבו

אהובי שהלך בלי להפרד

תן לי לחיות את החיים בעצמי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה