נוושיי ------

סתם אחת שבא לה לכתוב ורוצה שיגיבו

אהובי שהלך בלי להפרד

אני יודעת שהם פה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה