נוושיי ------

סתם אחת שבא לה לכתוב ורוצה שיגיבו

בובות על חוטים

אני יודעת שהם פה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה