אני אין לי אלֹהים אני

מי יכניס אותי לאהלה של מורא

גדול

אני אכניס אותי באותות ובמופתים

אני אברא

אני זעם

אני משלחת מלאכֵי רעים

מחר אהיה במורא גדול

אני אין לי אלֹהים אני