המתבונן בישנים

כשהעולם חרא צריך להתפנות

אש ההבנה

שאלה כנה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה