המתבונן בישנים

כשהעולם חרא צריך להתפנות

ציפורניים

אש ההבנה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה