המתבונן בישנים

כשהעולם חרא צריך להתפנות

צואר

מוות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה