המתבונן בישנים

כשהעולם חרא צריך להתפנות

מוות

ככה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה