המתבונן בישנים

כשהעולם חרא צריך להתפנות

ככה

עיוור

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה