המתבונן בישנים

כשהעולם חרא צריך להתפנות

כמהתי

הבעת תקוה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה