המלאך מגהנום

כל פרט מצמצם

בתוך ריקנותי

שימו לב אני לא קיים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה