המלאך מגהנום

כל פרט מצמצם

שימו לב אני לא קיים

אבני היגיון

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה