לבי מנבא לי רעות אך פי אינו נשמע לו כותב את עצמו לדעת בהתירו לאצבעותיי ללכת במקומו לאבדון.