מה קרה לי אני לא קורא לא שומע הרהורי תשובה, האותיות ואני לא שומרים נגיעה, צונח על הספר נרדם בשאלה אולי לחוש בחלום איזה קול של תשובה, להתעורר ולקרוא בַּיראה.