הלכנו בשדות התלתן זורים לשמש מוץ של יום אתמול. שיכורים הבטנו בשמש גומעים במבט עינינו את האור הזרוע לצדיק כנרקיסים עם בוא הגשם, כפשתה שלא נוכתה. אך החמה סימאה את נפשנו בטרם פניה הליטה נותרנו עירום ועריה. לו מצאתיך.