איני דומה למכונת הכביסה שלי. בעוד שמכונת הכביסה שלי נעה על צירה, מלבינה כשלג בגדיי, סבה אני על צרותיי מאדימה כתולע אמרותיי שבגדו בי.