נשמתו אינה נשמה גדולה ואולי אפילו לא חוצבה מתחת לכסא הכבוד. לכן עליו לשכב על החול בעיניים פקוחות, לבהות ברסיסים מאירים של הכוכבים הנופלים מרקיע. לא להצליח לתפוס. בידיו הפרושות לרווחה הוא ממשש לראות, אם דבק בן אבק כוכבים