שמחה שקטה

מעדיף שלא

להחיות את הניצוץ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה