עורכת את עיתון הבוקר של חיי על מפה לבנה לסעוד את נפשי, אך תמיד מכתימה בטיפות קפה.