אני דלי (דליה היא הנקבה) מתוארך לתקופה בה גבר עטה גלימה לעורו ואשה הניקה ביתה צמא כמו כלב לטיפה אחת אני דלי שיודע אין כרגע, מחילה בנמצא. יש תנועה. מחכה לרגע השקת גחוני בשצף תחתיי ומתפלל אל אלוהי-החבל אל תיקרע - - - נעשה את זה, נשיקה.