ליד ביתי ניצב לו אקליפטוס לימוני עב גזע. שורשיו חתרו תחתיו עד הגיעם אל מקור המים החיים. כל חבריו נגדעו באיבם, עם בוא הבונים החופשיים. ורק אותו לבדו אין איש מעז לכרות בעירי.