בעלות השחר בקשת: לצאת ! לאור העולם עכשיו ! כעת ! ככוכב הבוקר, איילת השחר לוחצת, מקשה "פיתחו לי השער !". במלוא הזוהר אף כי צר עליי הפתח, מן הצוהר אעבור הנני! יצאתי! בוקר אור. השמש זורחת זיו קרניה בעיניי "אמא, אבא, הביטו אליי, עלטת הרחם זה מכבר נמוגה, ולכן הוריי, קראו נא לי נגה.