שי סול

בן 28, תל אביב. לנפשי.

תיאורית החיפוש של משוררת פילוסופית

ספק

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה