איך נשלכתי מוטלת

כנשוכת נבואה

אחר יצירה

שיש עימה חרון

אף

פעם כעת הזו

נמתחה נפשי

כבמיטת סדום

 

***

 

ורוחי שלי

 כולה

עמודי הכוסף