פוסעת לאיטי,

ראיתי מטשטשת,

וראשי כבד,

עלי.

תוהה איך אעבור את היום,

שלא כתמול-שלשום,

ויודעת,

שזו הפעם האחרונה

שאני יוצאת,

 מהבית,

  

לפני הקפה-של-הבוקר.