קפטן פיקרד

הקפטן קיבל את הדרגות! הלאה טירוני צבר! הלאה אל הניצחון!

הליצן של סטיבן

אל תשבור את החזיר!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה