קפטן פיקרד

הקפטן קיבל את הדרגות! הלאה טירוני צבר! הלאה אל הניצחון!

קמצא ובר קמצא - בית III

נשמת כל חי הכריחה אותי לכתוב את זה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה