כְּשהצצתי מִבְּלוֹק ארבּע

בְּאוֹשְׁווִיץ

החוּצה

אל גדר התיל

שכְּבר אֵיננה מחוּשְׁמלת,

הִבְחנתי בּדְבוֹרה הקְטנה

עַל זְגוּגִית החלוֹן.

שֶׁלֹא כְּמִנְהגִי -

לֹא נגעתי בּה.

לֹא זרקְתי עליה מגבת.

לֹא יריתי בּה

וְלֹא חנקְתי אוֹתה,

למוות.