כל שנותר לי הוא לחכות,

שתבוא הדעת

ותתיישב

בתוכי.