בוץ משוכלל

בספירלת החיים, חורט תחושות, בלי לדעת למה...

סחף

אלול

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה