בוץ משוכלל

בספירלת החיים, חורט תחושות, בלי לדעת למה...

אותיות

צר המקום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה