בוץ משוכלל

בספירלת החיים, חורט תחושות, בלי לדעת למה...

שתיקתי

כיפור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה