אלעד טסלר

מוחי מלא במחשבות, ברובן מחשבות נגועות בצער עמוק, אך לפעמים גם אצלי, הסערה שוככת לה ואדמה חדשה נגלית באופק.

ילדוּת

מוזה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה