אלעד טסלר

מוחי מלא במחשבות, ברובן מחשבות נגועות בצער עמוק, אך לפעמים גם אצלי, הסערה שוככת לה ואדמה חדשה נגלית באופק.

בוהק

כשהלב נפתח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה