נטע ב

כמו עלה של שלכת.

עפרונות צבעוניים.

ללא כותרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה