נטע ב

כמו עלה של שלכת.

אי

שקט אצילי.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה