נטע ב

כמו עלה של שלכת.

שקט אצילי.

עשירית הניצוצות.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה