נטע ב

כמו עלה של שלכת.

עשירית הניצוצות.

עפרונות צבעוניים.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה