נטע ב

כמו עלה של שלכת.

עשירית הניצוצות.

1

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה