יואליקו .

עדיין אין לי זקן, ועולמי כבר נבנה ונחרב ונבנה

חבילה

כוכבים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה