ר"ח אדר תשס"ד

 

שמחה

מה זו עושה?

התרחבות הלב

איחוי הנפש

התגדלות הרוח

זרימת הרגש

התרגעות הגוף

פינוי הרפש

פקיחת העיניים

שיכחת האמש

וגם חיוך קטן

שטותי כזה

שמרחף תמיד על השפתיים...