תולדותיה של מדינת ישראל, רצופות מעקבים צמודים; רדיפות פוליטיות ושימוש בעינויים, כלפי מי שנראה לא נאמן או לא נאמן מספיק לשלטון, וביחוד לרעיון הציוני.

השב"כ, שהנו ראשי-תיבות של שירות הביטחון הכללי, מאז קום המדינה ועד היום, משמש בתור איזה מין חמור לביצוע עבודות שחורות ביותר, בשירותו של השלטון הישראלי. המשימות, המוטלות על הארגון הזה, הנן, בין היתר: מעקב אחרי אזרחים; סיכול ופגיעה במאמצי השלום האמיתיים (דוגמת מקרים של טלי פחימה או איבי נתן); מעצרם ועינויים של פלסטינים הנאבקים נגד הכיבוש, ושל אנשים אחרים הנחשדים באי-נאמנות למשטר הישראלי; מאבק נגד מתנגדים לציונות ולאופיה היהודי של מדינת ישראל; רדיפות נגד ערביי ישראל.

משך שנים, השב"כ הישראלי, היה מעורב, ואף עמד בעצמו, מאחורי פשעים חמורים ביותר, בשם שמירה על ביטחון המדינה. בשנות ה-50, כמעט בכל מפעל; בית ספר, או סניף מפלגה פוליטית, ישב איש שב"כ, ודיווח לממונים עליו על כל אדם או קבוצת אנשים, שנחשדו בעיניו. באותה תקופה, אחת ממשימותיו העיקריות של השירות הביטחון הכללי, הייתה לשמש אחת מזרועות הממשלה לשבירת שביתות ומאבקים חברתיים. למרבה צערינו, היסתדרות העובדים, הייתה שותפה לכך. באותם ימים, לא היה ועד עובדים - גדול כקטן, שבו לא ישבו אנשי השב"כ, שנשלחו על ידי מפא"י ההיסטורית והידועה בעוינותה הקיצונית, כלפי כל רעיון מהפכני אמיתי.

אחת המשימות היותר מסואבות, שביצע השב"כ, זה אכיפת הממשל הצבאי בשנות החמישים והששים, שבמסגרתו לאוכלוסיה הערבית של הארץ, כמעט ולא היו זכויות, ומי שהעז להפר את תנאי הממשל או להתנגד לו, ולו בחצי-קול, מיד הואשם בחוסר נאמנות למדינה, או יותר גרוע מזה, בשיתוף הפעולה עם האוייב.

היום, כבר אין מפא"י וממשל צבאי; ככל הידוע, השב"כ כבר לא יושב בכל מפעל או חנות בגדים (אם כי קשה להיות בטוח בכך בודאות). אולם, אנשי הארגון מצאו כיווני תעסוקה אחרים. מאז מלחמת 67 ותחילת הכיבוש, השב"כ רתם את עצמו לפעולות הדיכוי והרמיסה נגד האוכלוסיה הפלסטינית, המנהלת מאבק צודק נגד הכיבוש הישראלי. בכל השנים הללו, בידי אנשי שירות הביטחון נעצרו, עונו, והושפלו אלפים רבים של פלסטינים - ביניהם קטינים; כל או כמעט כל פלסטיני, או ערבי ישראלי, שנחשד, ולו במידה קטנה ביותר באי-נאמנות לישראל ולאידיאולוגיה הציונית שלה, מיד נעצר ואולץ להודות בכל מיני פשעים וכוונות, שמאחוריהם לא דובים ולא יער. כמו-כן, נמשך הניסיון השפל, לסכסך את אנשי שמאל בינם לבין עצמם, ובכך למנוע כל אפשרות של מאבקים מלוכדים ומאוחדים.

מדינת ישראל, ושירותי הביטחון החשאים שלה, מנצלים בצורה צינית ביותר את הכיבוש הישראלי, ומתיחות בין יהודים לערבים, כדי לשסות אותם אלה נגד אלה; כדי לרדוף ולדכא אנשים; כדי בסופו של דבר, למנוע כל אפשרות של מאבק משותף יהודי-ערבי במדינת ישראל, נגד העושק ואי-הצדק החברתי.


לסיכום, ברצוני להדגיש, כי אין לי שמץ של ספק, כי השב"כ, הוא ארגון החושך הימיבינימי, שחרף היותינו חיים בראשית האלף השלישי - ממשיך להתקיים במדינה מודרנית, שמדינת ישראל מגדירה את עצמה בתור שכזו. על השב"כ לדעתי, לשבו"כ את חייו לכל חי, כי כל עוד הארגון הזה ממשיך להתקיים, בדיוק כמו כל עוד אירגונים כגון: סי.אי.איי, או מי-5, ממשיכים את קיומם, את סיכוי לניצחונו של הצדק האמיתי בעולם. לדעתי, מה שיוצר טרור; אלימות והסיבות לקיומם, זה מצוקה חברתית ורעב, שגורמים לאנשים להיות מיואשים ולפנות לכל מיני מעשים ומקורות פרנסה פסולים.