אנוכי ק

אני צפור מתה, ציפור אחת שמתה. צפור עוטה מעיל אפור. בלכתי, לץ מפטיר לעומתי. פתע אפפתני שתיקתך- חי עולמים. בשוק שוקק עוף מת ישיר- רק אתה קיים. בשוק שוקק מדדה ציפור עם שיר נסתר. (זלדה)

זמן אחרון

ללא שם (אם יש לכם רעין אני אשמח...)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה