כי ככל שהזמן עובר

אני הולכת ונפצעת

בחדרים שפרצת בי משוטטת לבד

צועקת לקירות.

 

אתה כולך אינך

חיפשתיך ולא מצאתיך

עיניך- גל נסוג לאחור.

 

בים שלנו,

אדישות עכשיו

הולכים על חוטים סביב לרשת

לא מסוגלים עוד געת

כל גופי נימים דקים- ממאנים להקרע.

עורי הולך ומתרדד- דק מן הדק

עוד מעט ולא אהיה כאן יותר.

 

(ואולי מוטב שכך)