גוֹל את האבן מפי

יש בי זרמים

נסתרים

פחדים קטנים יוצרים בי מפלי

מים

חיים

יש בי פינות

שהצפת מבלי משים

הנח ידך

אֵל לִבִּי

חוש את הרטט

הקל

אדוות עולות.

 

גול את האבן מפי

רק לך חיכו רועים קטנים

מחוות זעירות

ומבט העין

יפרקוה אברים אברים.

 

גול את האבן

גלה את פי

מילים ומנגינות

חיכו לך שם

יעלו ויציפו

עולם חסר

מיום בריאת