לפעמים גם אנחנו לא יודעים למצוא את הדרך בלילה

ומשוטטים אבודים ומבוהלים

בין נימי הלב לנוזלי השכל

מילי אדם ושברי כינור סוגרים עלינו

אדם

אדמה

וכבר אין לנו שמיים,

לא ירח ולא כוכבים ואף לא

שמש

ענן

כי נרדמנו בשדה

כשהתעוררנו כבר לילה

לילה.