כבר מכיר

פצצות כאלו

שורקות עוד ממרחק

נוחתות מהר

מוציאות מכל המקומות

שכבר הייתי

חורטות בי סימני אהבה

צלקות מתפתלות

 

וכבר זמן

 אני מתפלל

לאלוהים

שיכניס את האהבה

 בחזרה לשק

 

ויתן לי מנוחה