פולגרה מהגיהנום

אני מהגיהנום ...

לשקר לשקרנים

מיצי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה