זה שתיים משלוש זו אחת ויחידה. אֶבנְיָהוּ מספריים מי טובה מבין השתיים אחת שתיים וש- לום.