אז כתבתי לָך את היפה בשיריי וכשנלחץ הלחצן כבר היה מאוחר. כך בצהרי יום חמסין ערב חורבן הבית- נחרב לו ביתי שלי. (כואב).