איזו נחמה טפשית:

  צרותי היו מונחות עלי היום כמו

 סבך תלתליו של אבשלום

בסבך ענפי האלה

 

ואמרתי: לא נורא,

ונתנחמתי.

 

הו, זה מסובך זה מסובך