הגידולים בצד הדרך גושים

וכשמתקרבים מסודרים שורות שורות.

אני אוהבת להסתכל כך

זה עושה לי כאב ראש.

הדרך זרועה הבטחות:

שלטים זה מול זה בית שאן ירושלים

בית שאן ירושלים.

אפילו הכפרים הפזורים, אפילו

האיכרים, אפילו המדבר היבש

אינם מאמינים לאגדות האורבניות האלה.

 

האוטובוס רועד ואי אפשר להשעין ראש על

מסגרת החלון.

אנחנו נוסעים ונותנים

 

לא יודעת מה אני עושה פה פתאום. לא יודעת מה אני עושה פה פתאום עם השיר הישן האחר הזה. אבל מתנצלת מאד, כמו תמיד.