הלילה נלון בפונדק דרכים

 

את אינך זועקת. אינך מפלחת את האויר

בקול חד

מתעבה ומתלהמת בתוכך

בשחור העיניים היוקדות

 

כרשנא ממלא באמבט הזר

מים חמים בזיון וקצף.