הנה כי תביט בי בפתח-עיניים

ללקוט רזי-יופי מפנים מצטערות,

ותראה אף חֶדוַת יושבת-אבניים

לא טבעה חותם בנשים צעירות.

 

פתילו ומטהו אביך אל ישכח.

אל נא יענה תחינתי בשלילה.

האם אִשה  אחרת לקח?

האם גדל? האם שלה?

 

לזכותי עדים השמים מעל.

עוד היום בשער לעמוד.

עד שיאות לי- אנׁכי אגאל,

עד שיוכל שמלת-כלולותי לַמוׁד.

 

מחלצות חלוצה אינני אורגת

בגדי אלמנות הפכוני נוגה;

אמרוּ לו כי אני מחכה. כי עודני עורגת

בין כפות-המנעול לסתר-המדרגה.