נרקומן ציבור

לא אמור לענין ולא רלוונטי.

רותי

אהובתי כמו ארץ מדבר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה