בן מ.

צל הדשא

life for ever (החיים שמעבר)

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה